Warning: Use of undefined constant style - assumed 'style' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/virtwww/w_likkasa-com_401567c9/http/wp-content/themes/likkasa/functions.php on line 247

May, 2012

Лікарняна каса – успішний приклад підтримки залізничної медицини і охорони здоров’я кожного залізничника

Нещодавно у Львові в Будинку науки і техніки локомотивного депо Львів-Захід відбу­лася звітна конференція Громадської органі­зації “Лікарняна каса Львівської залізниці”, на якій підбито підсумки її роботи за минулий рік, проаналізовано досвід та напрацювання трирічного функціонування Лікарняної каси на Львівській залізниці та запропоновано ряд змін і доповнень для вдосконалення роботи громадської організації.

Голова правління Лікарняної каси Володимир КИСЕЛЬОВ:

– За три роки роботи у Лікарняної каси з’явилася своя історія, напрацювання, методи роботи. Оскільки це неприбут­кова громадська організація, ми не працюємо на прибуток, всі кошти, які надходять на рахунок Лікарняної каси, використовує­мо для покращення здоров’я за­лізничників. Це – основна мета Лікарняної каси. І наш принцип –   надання допомоги членам Лікарняної каси. Аналізуючи звернення, які ми отримуємо, зазначу, що одне з найак­туальніших питань, яке ми порушуємо сьогодні на кон­ференції, – збільшення лімітів фінансування при певних захворюваннях. Наприклад, для хіміотерапії було виді­лено 10 тисяч гривень, ми збільшимо суму до 15 тисяч, кардіохірургія – з 10 до 20 тисяч гривень, остеопластика –   із 5 до 8 тисяч гривень, на операцію з приводу ката­ракти – з 3 до 8 тисяч гривень, ендопротезування куль­шового суглоба – з 6,5 до 15 тисяч гривень. За рахунок зекономлених коштів ми маємо можливість збільшити ліміти надання допомоги членам Лікарняної каси.

Що стосується членства пенсіонерів, то ми демок­ратично надаємо право самому пенсіонеру вирішувати, чи потрібно йому залишатися членом Лікарняної каси. Якщо це був працюючий пенсіонер, який сплачував внески у Лікарняну касу, і після виходу на пенсію він і надалі хоче бути в нашій касі, то він авансом пла­тить внески за рік і користується всіма програмами Лікарняної каси.

У нас є пропозиція: із 1 січня 2013 року ліквідувати програму І-25, тому що в програмі І-33 пільги вищі. І ми пропонуємо усім перейти на програму І-33.

За рахунок зекономлених упродовж трьох років коштів Лікарняна каса планує закупити обладнання, необхідне для лікарень. До цього питання підходити­мемо виважено, рахуватимемо його економіку. Якщо нам дешевше в якійсь лікарні пролікувати цих хворих, не витрачаючи кошти на купівлю обладнання, ми так і будемо робити. Такий аналіз ми ведемо і бачимо, скіль­ки є звернень і що насамперед треба купляти. Якщо сьогодні є звернення, за якими люди отримують допо­могу в інших лікарнях, користуються там послугами, а Лікарняна каса компенсує кошти, то, можливо, є сенс подумати над тим, щоб встановити таке обладнання у нашій лікарні, користуватися ним і зменшити витрати. Проаналізувавши це питання, приймемо відповідне рішення. Ми працюватимемо над тим, щоб розширю­вався перелік послуг, які ми надаємо членам каси. За три роки ми не збільшили розмір членських внесків, тоді як ціни значно зросли. За цей же час зросла сума відшкодування по одному випадку. Якщо раніше вона становила в середньому 600 грн, то сьогодні – майже 2 тис. грн. Окрім надання медичних послуг, ми не маємо жодних додаткових витрат, адміністративні витрати у нас – не перевищують 4 відсотки. Усю інформацію про роботу Лікарняної каси ми надаємо у газету “Львівський залізничник”, працює інтернет-сайт каси, на який можна надсилати свої пропозиції, ми вивчатимемо їх і прийме­мо рішення. Ми зробили все максимально прозоро, щоб кожен член Лікарняної каси міг дізнатися, на що витра­чені гроші. Варто проводити більшу роз’яснювальну роботу і в колективах, люди часто телефонують до нас, тому що не володіють інформацією про діяльність Лікарняної каси. Наші працівники повинні володіти усією інформацією, адже це і авторитет Лікарняної каси, і здоров’я та благополуччя її членів.

Голова наглядової ради Лікарняної каси, голова до-родньої профспілкової організації Андрій СЕНИШИН:

– До складу наглядової ради Лі­карняної каси обрано 5 осіб: Андрій Сенишин – голова наглядової ради, Юрій Іщук – заступник голови, члени наглядової ради: Ярослав Афтанас, Ольга Палій, Олександр Левицький.

Відповідно до вимог статуту на­глядова рада постійно контролювала їх виконання. На засіданнях розгля­далися питання діяльності правління Лікарняної каси та ревізійної комісії, вимагалася постійна інформація про використання коштів, ви­конання кошторису та дотримання фінансової дисципліни. На спільних засіданнях із правлінням каси розглядалися питання виконання рішень конференції. Для покращення інформа­ційної роботи виготовлено інформаційні стенди для кожного структурного підрозділу, які постійно поповнювались новою інформацією, матеріали про діяльність Лікарняної каси систе­матично публікувалися в газеті “Львівський залізничник”, під­готовлено пропозиції про внесення змін до Статуту, Програми медичної допомоги, Порядку використання коштів, підготов­лено інтернет-сторінку, медичній службі рекомендовано ре­гулярно моніторити вартість медикаментів, давати клінічну оцінку доцільності призначення медикаментозного лікування відповідно до захворювання та експертних висновків про пра­вильність лікування.

За пропозицією наглядової ради прийнято рішення про зміцнення матеріально-технічної бази медпунктів локомотив­ного депо Львів-Захід і пасажирського вагонного депо Львів.

За участю і за погодженням із наглядовою радою прийняті рішення про збільшення витрат на окремі види лікування, зок­рема це реанімація та інтенсивна терапія, операції на катарак­ту, хіміотерапія.

Зазначу, що на зборах, конференціях у трудових колек­тивах висловлювались тільки подяки за організацію роботи Лікарняної каси.

За пропозицією наглядової ради та участю представ­ників медичної служби вивчено стан медичного обслугову­вання членів Лікарняної каси в медичних закладах регіону Ужгородської дирекції залізничних перевезень та Рівненщини. Проведено зустрічі з трудовими колективами залізничних вуз­лів Мукачевого, Чопа і Ужгорода, локомотивних депо Здолбунів, Королево, Підзамчівської дистанції колії. За результатами на­дана допомога Мукачівській лікарні, вивчена діагностична база медичних закладів для підготовки матеріалів на конференцію, узгоджено питання про порядок роботи з комерційними апте­ками, проходження медичних обстежень в діагностичних цент­рах за скеруванням лікарів базових медичних закладів.

Діяльність Лікарняної каси нашої залізниці підтримано на з’їзді і пленумі профспілки при розгляді виконання галузевої угоди.

Від члена Лікарняної каси Миколи Сернецького надійшло звернення на адресу генерального директора Укрзалізниці щодо доцільності одночасної діяльності Лікарняної каси і стра­хової компанії, отримано позитивну відповідь, а отже, підтри­мано діяльність Лікарняної каси, що сприятиме розширенню медичних послуг.

Вивчається можливість надання медичної допомоги на ам­булаторно-поліклінічне діагностичне обстеження.

Наглядова рада відстежує інформаційні матеріали про досвід роботи інших лікарняних кас. Рішенням правління Лікарняна каса Львівської залізниці вступила в асоціацію лікар­няних кас України. Це дасть нам можливість розширити сферу діяльності каси і отримувати відповідну юридичну підтримку.

На правлінні каси уважно розглядаються всі листи, звер­нення членів Лікарняної каси, випадки порушень, у т.ч. дозво­ли на перевищення лімітів.

З метою покращення лікувального процесу наглядова рада внесла пропозицію про моніторинг вартості ліків у різ­них регіонах діяльності каси, а також укладання договорів із відповідними кафедрами медичних закладів на клінічну оцінку доцільності призначення того чи іншого препарату відповідно до захворювання та експертних висновків про правильність лікування.

Наглядова рада продовжуватиме роботу, спрямовану на підвищення ефективності роботи Лікарняної каси, розширення інформаційного простору про її діяльність, залучення до цієї роботи інших засобів масової інформації. Спільними зусилля­ми ми зуміємо зміцнити авторитет Лікарняної каси.

Начальник Львівської залізниці Богдан ПІХ:

– Ми увійшли в активну фазу реформування залізнич­ної галузі. Сьогодні всіх нас цікавить, що буде з залізнич­ною медициною, якою вона стане після реформування? Вживаються всі заходи, в т.ч. і в Укрзалізниці, щоб медицина залишилася в структурі заліз­ничного транспорту.

Зрозуміло, що за таких обставин відомча медицина втратить державне бюд­жетне фінансування. Єдиним джерелом фінансуван­ня тоді будуть страхові платежі та наші кошти, спла­чені до Лікарняної каси, і додаткові доходи лікарні за платні послуги для сторонніх осіб, якщо ці послуги будуть рентабельні.

Сьогодні бюджет фінансує галузеву медицину в дуже незначних обсягах, коштів вистачає лише на заробітну плату лікарям і медичному персоналу. Решту потреб фінансує залізниця, зокрема – кому­нальні послуги, допомога у приведенні до порядку інфраструктури медичних закладів. Залізниця також закуповує обладнання для відомчих лікарень в ме­жах фінансового плану.

Станом на сьогодні залізниця поки що працює без затвердженого фінансового плану. Кошти, які ми можемо використовувати, використовуємо тільки в рамках нашої експлуатаційної діяльності. У проекті фінансового плану на цей рік передбачені 2 млн грн на закупівлю медичного обладнання для залізнич­них лікарень. Значні кошти ми вже використали для впорядкування Клінічної лікарні Львівської залізниці, оскільки вона включена в перелік закладів, які будуть обслуговувати Євро-2012, зокрема обслуговуватиме офіційну делегацію УЄФА, футболістів та рефері.

Приємно, що комісія УЄФА оцінила нашу лікарню як таку, що здатна вирішувати ці завдання. Зараз за­вершуємо ремонт фасадів і хірургічного відділення лікарні. Окрім львівської ми маємо й інші лікарні, але розподілити кошти на всіх нема можливості. Тому бу­демо на місцях акцентувати увагу на таких центрах, які зможуть надати допомогу всім залізничникам на­шої магістралі, де б не виникла в цьому потреба.

Люди, які звертаються в лікарню на лінії, одержу­ють там простішу медичну допомогу, а для надання спеціалізованої допомоги вживатимуться відповідні заходи, в тому числі, якщо треба, залучатиметься реанімобіль, щоб довезти хворого до Львова, де ми маємо ширші можливості для лікування.

Загальновідомим є принцип: якість лікування за­лежить насамперед від точної діагностики. Наші лі­карні не одержують обладнання від держави. Вони мають тільки те, що їм свого часу придбала заліз­ниця. Лікарняна каса також спрямовує деякі кошти на закупівлю обладнання. І на рівні правління, і на рівні наглядової ради ми шукаємо можливості для надійного забезпечення потреб залізничної лікарні у діагностичному обладнанні. На мою думку, працівни­ки Львівської залізниці повинні одержувати найкра­щу в галузі медичну допомогу за рахунок того, що більшість із нас, окрім Лікарняної каси застраховані ще у страховій компанії. З огляду на це, керівництву залізниці і правлінню та наглядовій раді Лікарняної каси треба вміло використати закумульовані кошти на користь залізничникам.

Варто насамперед використати на лікування ті кошти, які надає страхова компанія, а решту, якщо не вистачає, додати з Лікарняної каси, при умові, що хворий має ці обидва види захистів. Таким чином ми матимемо більший резерв, більше вільних коштів у Лікарняній касі, які, я вважаю, необхідно використати для придбання діагностичного обладнання. Рішення про купівлю обладнання прийматиме правління і наглядова рада Лікарняної каси і членів каси поін­формують про нього. Ми також маємо домовленості зі страховою компанією про те, що цього року вона купить нам обладнання на 1,7 мільйона гривень.

Загалом я, як і більшість залізничників, задоволе­ний роботою Лікарняної каси.

“Львівський залізничник” від 25.05.2012р.,  стор. 2

Посилання

Read More

III ??????????? ???????? ?????!

25 – 27 ??????? 2012 ???? ? ?? ????????????????, ?. ????, ???. ???????, 2-?
??????????? ????????? ?????? ??? ?????? ??????? ??????’? ??????? ?

III ??????????? ???????? ?????. ????????? ? ???????? – ??????’? ?????!

??????????? ???????? ????? – ??????????? ????? ???????????? ?????????????, ???? ??’????? ??????? ???????-????????? ????????, ????????? ?? ?????????????? ??????????. ???????????? ?????? -? ???????????? ??????? ???????? ???????, ??????????? ???????? ???????? ???? ???????, ??????????? ???????? ???? ???????,? ????????????? ????????? ???????? ??????? ???????, ???????? LMT ? ??????????????????? ? ????????? ??????????? ??? ???????????? ????????????, ?????? ??????????? ????????? ????????? ???????.

????? ???? ??? ???????-????????? ???????? ????????? ??????????????? ????????? ???????? ????????????? ???????? ????????? ???????? ????? ? ???????? ??????? ??????’? ????????, ???? ???????? ?? ??????? ?’?????, ?????????, ??????????? ?? ???????-?????????? ???????????, ??? ??????????? ? 2012 ????? (?. 10, ????. 12).? ?? ?????? ????????, ??????????? ????? 40 ???????-?????????? ??????? ??? ???????? ????? ??????? ??????’?, ??????? ?????? ?????????????, ? ???? ??????????? ?????? ????????????.

? ?????? ?????? ????? ???????????:

MEDZoom ? ?????? ?? ???????-?????, ??????????? ???????? ???????? ??????? ? ????????, ? ?????????? ?????????? ??????????, ????????? ?????????????? ???????????? ??? ?????????????

MEDComplEX – ?????????? ???????? ??????? ??????’?
PHARMEX – ?????????? ?????????????? ???????? ?????????????? ?????????
PARAPHARMEX – ?????????? ?????????????? ???????? ??????? ??? ??????’?

????????? ?????????? ?? ??????????:

?????????? ??????

???.: +380 (44) 526-90-25, 361-07-21
E-mail: marketing[at]lmt.kiev.ua, medcongress[at]ukr.net

www.lmt.kiev.ua

Read More

????????? ??????????? ??????????? ?????????? ???? ??????????? – 10 ?????.

p>

??? ????? ?????????????? ??????????? ??????????? ?????????? ??????????? ?????????? ??? ???????? ???????? ???? ??????? ? ?????? ??????????? ????? ??????????.

??????? ?? ??????????????? ? ????????? ?????????? ??? ? ????? ???????, ????? ???? ? ?????? ???????????????? ?? ????????? ???????? ??????? ??????? ????????,? ???????????? ???????? ?? ????????? ???????? ???????? ????????? ???????.

?????? ????????? ?????????? ???? ??????????? ?????? ????????? ???????, ???????????, ?????????, ???????????? ?????????, ??????? ?????????, ????????? ?? ???????.

? ???????, ?????? ??? ?????????? ??????????? ?????????? ??? ????????,

?. ???. ?., ????????, ?????????? ????? ???????

?.? ?. ?????.

Read More

???????? ????????

? ?????????? 1 ??????? ????????? ??????? ?.??????? ?????????? ???????? ?? “????????? ???? ??????????” ???????? ??????? ????????? ? ?????????? ????????? ???????.

??????????? ???????? ??????????? ?? ?? ?????? ??????, ?? ????? ????????? ?? ?????????, ??? ?????? ????????? ?????? ??????? ????? ????????? ????????? ?????????? ???????? ? ??????? ????????? ?????????? ??? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ???????. ??? ?????????? ??????? ???????? ???????? ?????? ?? – ??????? ??????? ??????? ???????? ????????????? ???? ???? 200 ?? ??????????????? ????????? ??????? ???-100.

????? ?????, ?? ???? ?????????? ???????? ????????? ?? ???? ?????.

???????? ?????????? ??? ???????:

?? ?????? 2004-2011 ???? 1 ?????? ???????? ??????? ?.??????? ?????? ???????? ?????? ?? “????????? ???? ??????????” ??? ?????????? ?? ????????? ? 7754 ???????? ?? ???????? ???? 1547849 ???. ?? 4 ?????? 2012 ???? – 385 ???????? ?? 79390 ???.

????????? ????????

? ??’???? ? ????????????? ??????? ??????? ??????’? ?? “????????? ???? ??????????” ???? ???????????? ??????????? ???? ?????????? ? ???????? ?????????? ???? ????????? ??? ?????? ??, ??? ?????? 2 ????? ??????????? ? ??????????? ?? ? ???????? ????????? ? ????????? ????????????? ?? ????????? ???????.

? ??’???? ? ???????? ?? ???????? ????????? ????? ???????? ??? ??????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ???????? ?????????, ?? ??????? ????? ?? ???????? ???????? ???????? – ????????? ???? ???? ?????????? ?????????? ???????????? ?? ??????????? ???????? ????????, ??? ???????????? ? ????????????.

??????????

Read More

???????????? ????????? ???? – ?? ???????? ?????????

Read More

?? ??? ?????? ??????? ?????????? ???? ????? ????? 3 ?????? ??????’??

?????? ?? ???????? ? ??????????? ??????????? ??????????? ???????????? ????????? ????? ?????? 3148 ???????.

??? ?? ????????, 15 ??????, ????????? ?????? ????????? ??????????? ??????????? ?’??????? ????????.

??? ????????, ?? ???? ?????? ????????? ? ???????? ??????. ?? ??? ??? ???????????? ??????????? ??????? 86 ????????? ? ????????? ??????????? ???????????, ????????? ? ????????? ???????????.

???????, ????????? ???????? ? ???????????? ?? ???????????? ?????????????, ??????????? ??????? ???????, ?????????????????, ?????????????????, ??? ???????????, ?? ???????????? ?????????????? ????? ?????, ???????????? ?????????? ??????????? ??????????? ????????????, ????? ?????????.

?????? ????? – ????? ????????????, ??? ???? ?????????? ??????? ??????? ????????????, – ???????? ?’??????? ????????.

????? ???????????? ?????????? ???? ??? ?????? 19 ????????? ? ???????????? ??????????, ??? ???????????? ??????? ??????? ?????? ????.

?? ??????? ?’???????? ?????????, ??????????? ?? ??????????? ???? ????? ??????’????. ???????? ?????????? ??? ??????, ??????????? ?????????? ???? ????? ???????? ?? ??????????: 097 307-07-87, 066 552-97-97, 093 958-89-89.

?????????, ???????????? ????????? ???? ????????, ??? ??????????? ????????? ???????????? ???????? ???????? ??? ??????’??. ?? ???????? ???? ????????? ?????? – 70 ???, ??????????? – 40 ???.

Read More

??????? ??????? ??????!

? ?????? ?????? ???????????? ????? ? ???????????? ??? ???????? ?????? ???????? ???? ??????? ?? ???????? ????????? ?? ???? ????? ?????, ?? ????????? ????? ?? ????????? ????????!

??????? ?? ???????????? ????, ?????????, ??????? ?? ???????? ????.

??????? ??? ??????? ??????’?, ?????? ????, ?????, ???? ?? ????????? ? ??????? ????, ????? ?? ?????????, ??????? ? ????? ?????????. ????? ??????? ?????? ???? ?????????, ? ?? ???????? ???????? ??????? ???????? ?? ???????? ??????? ??? ??????? ?????.

? ???????, ?????? ??? ?????????? ??????????? ?????????? ??? ????????, ?. ???. ?., ????????, ?????????? ????? ???????? ????????. ?????.

Read More

?????????? ?????: ?? ? ??????

? ?????? ?????????? ???????? ????? ??? ????????: ??????????????? ???????? ????????? ???????? ???? 10% ?? ?????? ??????? ?????????????, ??????????? ??? ????????????? ???????. ?? ????????? ??????????? ????????? ???????? ????????? ?? ?????? ???????.

????????, ??? ?????????? ???, ???????? ??-?? ????, ??? ???????? ?? ????? ??????? ?????????? ???? ?? ?????????, ??????? ?????????? ?????????? ?? ????????? ??????. ????? ???? ???????? ?? ???????????? ???????. ??, ? ??? ?????????, ??????? ????????? ????????? ???? ????????, ????? ????? ????????? ? ????????????? ????????? ????????. ????? ?? ?? ????? ???????? ?????????? ?????. ? ??? ?? ???? ?? ????, ? ????? ??????? ??? ?????????

??? ????? ?????? ?????????? ????? ? ?????

????? ?????????? ?????? ?? ?????????? ???? ?????????? ????? – ??? ????????????? ?????????? ????? (???) ?????? ?????. ??????????? ? ?? ?????????? ??????? ? ?????? ???????? ????. ?? ????????? ?? ???????-2012, ??? ???????? ????????????? ???, ? ????? ???????? ????? 17 ???. ??????? ??????, ?? ??????? ?? ???? ????? ?????????? ???? ????? 4% ??? 700 ???. ??? ???? ? ??????? ??? ????????? ?? ??????? 1600 ??? ?? ??????? ????????, ? ???????????? ????????? ??????? ????????? ????? 6000 ???.

???????, ???????? ?????????? ?????? ????? ?????? ?? ????????? ??? ????????? ??? ????? ?????. ???????? ???? ?? ???????? ??????? ? ??????, ??????? ??? ????? 10 ??? ?????????? ????????? ? ????????. ??? ???????, ? ???????? ???????? ???????? ?????????? ???? ?????????? ????? ???????? ??????????? ? ?????????? ???????. ??? ???? ?? ???? ?????? ?????????? ???? ????????????? ????? 260 – ??????????? ?? ??? ?????????, ????????.

??? ?? ?????, ????????? ??? ?????. ????? ?? ?????? ?????????: ????? ???????? ???????????? ????? ??????? ??????????? ?????? 18 ??? ????????? ??????????? ??????????????? ?????, ?????? 10 ??? ?????????????? ????????? ?????? ? 30 ??? ???????????? ??????. ????? ???????? 3 ???., ?????????? ???????? ??????????? ???????? ????? ? ??? ????? ?????????? ?? ????????.

? ??? ???? ?????? ? ??????????? ????? ????????? ?????????? 15 ???; ? ????? ?? ???????-????? ??? ? 10 ???.

???? ????????? ?? ?????? 3 ???. ?????? ???????? ?????? ??? ???????????? ??????, ??? ????? ????????? ?? ???, ????????? ???????? ??? ? ???????????. ???????, ???? ??? ??????? ????????? ???????? ?? ????? ??????????????? ???????? ????? ? ???? ??????? ????????????? ? ?????? ??????? ?? ??? ?????? ???????.

? ??? ?????? ????????

????? ?? ??????????? ???????? ???, ??? ????????? ?????? ???????? ??????? ??????? ?????? ?? ???????? ? ??? – ??? ??????????? ???????? ?????????, ??????????? ????????, ?? ????? ?? ??? ??????. ??????, ?? ???, ? ?????? ??, ??????? ???????????? ? ???????????? ????????? ????????????? ??????? ???????? ?????????? ?????? ???????? ? ??????????????.

??? ???? ? ?????? ??????????? ????????? ?????? ??????? ?????????: ?? ???, ??????? ????? ????????? ??????, ?? ?????? ???????? ?????? ????????, ????????? ? ????????? (????????? 10 ????? ???????? ?????????? ????? 100 ???).

???????, ? ????? ?????? ?????????? ?????? ??????????? ?????????????? ? ???????????? ????????. ? ???????? ????????? ????????? ?????? ??? ????? ????? ?????? ?? ??????? ???????????? ????? ???????????, ??? ??? ?????????? ? ??? ?????????? (????????? ?? ???? ????).

????????? ????????? ????????? ?????????. ?????????? ???????? ? ??????????? ? ???????? ??????????? ???????? ?????, ????? ???? ? ???????-???????? ??? (??? ???? ????? ? ?????? ??????????? ??????????), ??????? ????????? ??????????? ? ?????? ??????????? ?????. ? ???? ??????? ????? ????????? ???????? ????????? ? ?? ?????? ? ????? ?? ?????? ?????, ? ???????? ???????????? ???.

? ?????, ?? ?????? ????? ???, ? ????? ????? ??? ????????-?????????, ??????? ???????? ??? ? ??????? ? ???????? ????????????, ??? ? ?????? ??????????????, ? ???????????? ? ???. ??? ???? ?????????? ? ?????? ??????????? ????????? ??????? ??????? ??????? ? ??? ?????????, ??? ? ????? ???????????. ?????? ??? ???????????? ????????? ???????? ??? ??????????? ????????. ??? ???? ?? ?????????? ?????????? ??????? ? ???: ???????? ????? ???? ???????, ??? ?? ?? ???????? ??????????? ????????????? ?????????? ??? ????????.

??? ???? ?????????? ??????? ???????? ? ??? ? ??????????? ????????? ???????????, ??????????? ????????, ?? ???? ?????. ??????, ? ????? ???? ??????????. ??????????? ??? ?????? ??? ?? ????? ??????????? ?????????????, ??????????????, ??????????, ???????, ?????? ??????? ????????, ??????????? ?????????? ? ?????????????? ???????????. ? ???????????? ?????????? ? ??? ?????????????? ???? ?? 50% ?? ????????? ? ???????????? ??????????????.

????? ??? ????? ????? ???????? ?????? ??????????? ???????? ????????????? ???????? ??? ?????, ???? ??? ??????? ? ????? ? ??????? ???? ??? ???????? ?????? ?? ??? ???????, ? ??? ???? ??? ?????? 3 ???. ?? ??????? ?????????? ? ???.

??? ???????? ??????????? ?????????? ?????? ???????? ?? ??????? ?? ??????, ?? ?????? ?? ??? ??????? ????????? ??? ?????????? ???????. ????? ?????????? ????? ????? ????????????? ???????????, ?? ??????? ?????? ???? ?? ???? ?????????????? (????? ?????? ??????????? ????? 40 ???????).

???, ??????????? ???????? ????? ? ???? (?? ??????? ?? ?????????? ??????????????), ?????? ???????? ????????, ???????????????? ??????; ???????, ???????????? ??????? ?????, ????????? ???????????, ??????? ? ???????????? ?????????, ?????????????? ? ??????? ?????, ???????????.

????? ?????????? ????? ??????????? ??????? ?? ? ?????? ??????????, ?????????? ? ????????, ????????????? ?????- ? ?????????????? ??? ??????????????? ????????, ???????????????? ?????????, ?????????????? ???????, ????????????????? ??????, ??????????? ???????????? (???????????? ? ?????????? ? ???????????), ???????????????? ???????????.

??????? ? ???????????? ?????? ??? ? ??????? ??????????? ????? ?? ??????????????, ???? ? ????? ??? ???????? ? ?????????????? ? ????. ?????? ???????? ???????? ? ?? ???????????? ??? ?????????-????????? ???????. ????? ????, ????? ??????????, ??? ? ? ????? ?????? ???????????? ???????????, – ??????????? ? ??????, ??????? ???????? ? ?????????? ???????? ?????? ???, ????????? ? ????????????? ?????? ??? ??????????? ??????????.

???????? ?? ??????????? ????????? ??? ??????? ?? ???? ?????????? ????? ??????? ??????, ??? ???????? ?????????? (??????? ?? 11 ???????). ???????, ??????, ?? ???? ????? ????????????????, ? ?? ???? ???, ????????????? ?????? ?????? ????????????.

???????, ??? ???? ??????????? ???????? ? ???, ? ??????? ????? ?????????. ????????? ??? ??????? ???? ??????????? ?????? ?? 5 ????, ????? ????? ???????????? ??????, ???? ??????? ?? ??????????. ??????, ???????????? ????, ? ??????? ???????? ????? ???????????? ?? ?????? ?????, ? 10 ????.

??????? ?? ? ?????????? ?????????????? ????????????? ? 12 ????, ? ? ?????? ??????? ????????? ?????? ????? ???????? ???? ?? 24-? ????.

??????? ?????? ??????????? ? ??? ?? ?????????????. ???? ??????? ??? ??????? ? ?????????? ?????????????? ?????????????? ????? ??? ? ??????? ????.

???? ??? ???????

???? ?? ?? ????????? ????? ???? ????????? ???????? ? ?????????? ?????? ???????? ?? ??????????????? ????????? ?????????? ???? ? ??????????? ????????????, ? ???? ???? ????? ???? ??? ???????????? ????????, ???? ???? ?? ????????? ?? ???????? ?? ????????? (30 ??? ? ????? ??? 360 ??? ? ??? ? ? ?? 700 ??? ? ???, ???????? ???????? ????????? ?????).

???? ? ???, ??? ?????????? ?????, ?????? ?????, ?????????? ?? ??????????? ????????? ????????????. ? ?????? ?? ????????? ???????? ????????? ????? ??????? ?????? ?????, ? ??? ?????, ???????????? ? ??????? ????????.

???????? ???, ????? ??????????, ??? ??????? ?????? ?? ????????? ???????? ????? ?????????, ??????, ????? ?? ??????? ????????? ? ????. ? ???????? ? ???, ??????????????, ???, ??? ???? ????????? ??????? ??????? ???????? ????? ? ??????? (???? ??? ??????? ??????? ????????? ????????????? ????????).

????? ????????, ??? ???????? ? ?????????? ????? ?? ????????? ????????, ???????? ?????? ???????? ???????? ??. ???? ??????? ???????? ????? ?????? ? ????? ????????? ?????? ????????????, ? ??????? ?? ???????? ?????????.

??? ???, ??? ?????????? ? ??????????? ??? ? ???, ???????? ? ?? ?? ?????? ?????? ????????? ??????????. ???? ????????????????? ?? ??????? ?????? ????? ?? ??????????. ?? ????? ???????, ??? ??????? ????? ? 360 ??? ???? ???????? ??????????? ???????, ???? ??????? ????? ??????? ? ????????. ???????? ???? ?????? ??????.

?????? ????????????

???? ?????????? ????? ? ????? ?????????? ???????????? ???????, ??? ????? ???????? ?? ???????????? ?? ??????. ?????????????? ???? ????? ????????, ??? ????? ??? ?? ??? ?????? ????????????? ??? ?????? ????????????? ?? ??????????? ????? ??????? ? ????????? ???????? ????????.

??? ?? ?????, ????????? ???????, ??????? ???????????? ? ???????????? ????? ?? ??? ???, ???????? ??????? ???? ?? ? ???????????, ?? ? ????????? ??????.

??? ?? ??? ???????? ???????????? ????????. ??-??????, ??????????? ???????????? ????, ? ??????? ?????? ??????? ???????????? ????????? ?????? ???, ? 3 ???. ? ????, ??? ???????, ???????? ? ??????????? ?? ??????, ??? ????????, ??? ??? ????? ??????.

??-??????, ??-?? ????, ??? ??????????? ???????? ???? ?? ?????????, ??????? ?????? ? ???????????? ?????? (??? ??? ?????????? ????), ?????? ???????? ????? ????????, ????? ?????????? ????? ???????? ???????? ????????? ?????????, ??????????? ??? ??? ???????, ?? ???? ????.

??? ????? ????????? ?????????? ???, ?? ??????? ????, ???????????? ???????????? ??? ???, ??? ????? ????? ?????? ?????????? ?????, ???????? ????? ??????????? ??? ???????. ????? ????? ????? ?????? ????? ????? ???????? ? ?????????? ? ???????? ??????????????? ???????? ?? ????? ???????????. ?? ????? ?????? ? ? ???????????? ????? ???????????.

???????, ??????? ???????? ???????? ?? ??, ??? ?????????? ????? ????? ???????????? ???????? ??????. ? ??????, ???? ?????? ????? ????? ????????????, ????? ????????? ??????????? ??? ???????????????.

????????, ????????? ?????????? ????? ? ????????? ??????? ????? ????????? ??????? ? ????????????????? ?????? ? ??????? ?? ???? ??????????? ??????? ? ????? ? ??????? ???????????? ?????????? ? ??? ??????????, ??? ??????????? ?????.

????? ????, ?? ??????? ????????? ????? ??????????? ????????????????? ?????? ???????- ???????????????? ??????????? ? ????????? ??????????? ? ?????????? ?????, ??????? ????????????? ????????????? ?????????? ????? ? ??? ??????? ????????????? ? ???????????? ????????????? ???????, ??????? ????????? ?? ?????? ??.

? ????? ? ????, ????????? ???????? ???????? ?? ?????????? ???????? ???????????? ?????????? ?????. ?? ??? ? ??? ?????? ??? ??????, ????????? ???? ?????????.

??????????? ????

???? ? ??? ?????????? ????? ??? ?????? ???????????? ???? ????, ?? ? ?????? ??? ?????????? ??? ????? ? ? ???, ?? ????, ? ?????????? ????????? ????????. ? ????? ????? ???????????? ??????????? ?? ???????? ?????????????? ??????? ??????? ??????. ? ???????, ????? ??? ?????? ????????, ??????? ? ???????? ????? ??????????? ? ?????????? ??????, ??????? ?????????? ??? ?????? ??????? ????????.

????????? ?????? ???? ????? ???? (??? ???????? ? ????????????). ???? ????????????? ?????????? ?????, ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ???????? ???????? ????????, ? ???? ????????? ?????? ????, ??????????? ?? ??????? ? ???? ?? ????????????????? ???????? (???????? ? ??? ??????????, ??????? ??????????).

? ??????? ????? ?????????? ????? ? ?????? ???? ??????????? ????????, ??????? ???????? ??? ?????????? ?? ???????? ???????????. ??? ???????, ??????????? ????? ? ????? ?????????? 10-? ????? ?? ???????? ?????????. ?? ?? ??? ????? ?? ?? ?????? ??????????, ??????, ?? ????. ??? ?????? ??????????? ??????????? ? ????????? ? ?????? ??????? ???????????, ? ????????, ??????, ??????? ????????? ?? ??????? ??? ????????? ???????. ? ?????? ??????? ? ???????? ??????????? ??????????? ??????????? ?????????? ? ????????? ? ???????? ? ???????????? ???????. ??? ???????? ??? ????, ????? ?????, ??? ??????? ?????????.

?????? ?? ?? ??????? ?????????? ????? ????????? ?????-?????? ?? ??????, ?????????? ? ???????????, ??????? ??????? ????? ?? ???????. ???? ??????? ????????, ? ???????? ?????????? ???????????? ????? ?????????, – ? ????? ??????? ???????????????, ?? ??????????????????. ? ??? ? ???, ??? ?????? ???????? ?? ????? ???? ????????? ????????????? ??????? ? ?????? ??????????? ???????.

? ???? ? ?????? ?????????? ????? ????? ??????, ??? ???????, ????????? ???????? ????? ?????????, ?? ? ??? ?? ???? ???????? ??? ????. ?????? ???? ?????????? ????? ? ??? ????? ??????????, ??????, ????????? ????????? ?????? ??? ???, ??? ???????? ???? ????????, ??? ????????? ??????????? ??????? ? ????? ???????????? ???????????? ?????????.

?????????? ???? ???????,
?? ?????????? ?????????, ???????, Prostobank.ua

?????????

Read More

????????? ???? ??????????? ???????

? ?????? ?? ????? ????????? ???????? ????????? ???????????. ?????? ? ????????? ????????? ??????? ???? ????? ?????????, ????? ??? ???? ??????????. ?? ??????????, ?? ??????????? ??????? ?????? ????? ?????. ????????, ??? ???????????? ? ???????????? ??????, ????????? ?? ?????? ????????????, ? ????? ????????? ?????? ????????.

????? ???? ?? ????? ????.
?????????? ????? ????? ???????? ?? ??????? ????????? ???????, ???????? ???????? ????????? ?? ????? 20-?? ??????? ?? ??????. ???? ?????????? ?????? ?? 30-??. ?? ????, ???? ?????????? ???????, ????? ???????? ???? ??????: ??? ???????????? ????????? ??? ??? ??????????? ?????????? ????????????, ???????????? ???? ?? ?????????? ??????. ????, ?? ??? ?????????? ??????????? ?? ???? ???????????? ????????? ??????
??? ?????????, ?? ????????? ???????? ????????, ?? ?????????? ?? ?????? ????????? ???????? ??????????? ??????????? ?????? ??????. ?? ??????? ??????, ? ??????????? ????? ????? ?????????? ??????? ?????????. ?????? ?????????, ????? ?????????? ?????? ?????????? ?? ???????? ?? ???? ??????? ?????? ? 400-?? ???????.
???? ??????????? ?? ?????? ???????. ?????? ?????? ????, ? ???? ??????? ??????????? ?????, ??? ????????? ?????? 20-?? ??????? ?? ??????, ??? ??????? ??????????? ?????????????. ?? ????????, ?? ?? ???????, ??????????? ?????? ????????????? ?? ??????? ?????????.
?? ???????? ? ?????? ?????? ??????? ?????????? ????? 200-?? ??????????? ????. ?? ???????? ??????????? ??????? ????????? ? ??????? ???????? ?????????. ?? ???????? ???????? ?????????? ????????? ??????????? ?? ?????????? ???????. ???? ?????????? ??????????? ??????? ????? ? ?????????, ?????????, ???????, ?? ? ????? ???????????? ???????.

Read More
Login