Warning: Use of undefined constant style - assumed 'style' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/virtwww/w_likkasa-com_401567c9/http/wp-content/themes/likkasa/functions.php on line 247

Реформування охорони здоров‘я в Україні

Одним із напрямків реформування галузі для покращення якості і доступності медикаментозного забезпечення стала солідарна участь населення в співоплаті витрат на медичну допомогу у формі лікарняних кас (ЛК). Лікарняні каси стали одним із напрямків реформування, що виник як реакція населення на обмежені можливості державної системи охорони здоров’я щодо забезпечення якісної і доступної безплатної медичної допомоги, і почали запроваджуватися в Україні впродовж останніх років як солідарні форми залучення коштів громади в охорону здоров’я. Спроби реформування сучасної системи охорони здоров’я України не привели до отримання бажаних результатів стосовно якості та обсягу медичного забезпечення наших співвітчизників. Основною проблемою залишається недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я, що приводить до невідповідності задекларованих державних гарантій надання медичної допомоги співвітчизникам до їх фактичного обсягу. Обов’язкове медичне страхування не запроваджено, добровільне медичне страхування залишається немасовим в зв’язку з значною вартістю послуг, які є недоступними для широких верств населення.

Одним из самых действенных способов для повышения потенции считаются препараты ЕД группы: Левитра, Сиалис, Камагра и Виагра. Интернет аптека онлайн – место, где можно анонимно заказать дженерики с доставкой. Существуют препараты как для мужчин, о которых упоминалось выше, так и для женщин. Помимо женской виагры и разнообразных БАДов в наличии есть палочки, которые не только усиливают наслаждение от секса, но и вылечивают некоторые заболевания.

На наш погляд, повністю перенести відомі зарубіжні моделі співоплати населенням медичних послуг, добровільного та обов’язкового медичного страхування у вітчизняні соціально-економічні умови поки що неможливо, тому це є одним із завдань сучасної медичної науки (соціальної медицини та організації охорони здоров’я). Одним із напрямків реформування, що виник як реакція населення на обмежені можливості державної системи охорони здоров’я, стали лікарняні каси, які почали запроваджуватися в Україні впродовж останніх років як солідарна форма залучення коштів громади в охорону здоров’я. Вітчизняний та зарубіжний досвід діяльності лікарняних кас свідчить, що вони можуть бути альтернативою медичного страхування. Сьогодні в Україні склалися сприятливі умови для широкого впровадження системи лікарняних кас, це дає можливість відпрацювати окремі принципи добровільного та обов’язкового медичного страхування, суттєво розширити компетенцію медичних працівників та й загалом населення.

На сучасному етапі відновлення діяльності ЛК в Україні спостерігаються істотні відмінності та недоліки в організації їх роботи, що гальмує подальший розвиток. Питання функціонування лікарняних кас вивчено недостатньо, і це спонукає до пошуку та обґрунтування оптимальної моделі лікарняної каси з чітким механізмом залучення фінансових ресурсів в охорону здоров’я та ефективною системою контролю за їх раціональним використанням, а також розробки принципів удосконалення діяльності лікарняних кас в Україні. Саме такий розвиток лікарняних кас дозволить вирішити одне з основних завдань галузі охорони здоров’я – забезпечити доступність тих видів медичної допомоги, котрі недостатньо фінансуються за рахунок бюджетних коштів, збільшити об’єм та якість необхідних населенню медичних послуг та забезпечити належний контроль за їх наданням.

Принципи оптимізації діяльності лікарняних кас в Україні

1. Відсутність обмежень в сумі витрат та кількості випадків лікування

2. Використання стандартизації при медикаментозному забезпеченні

3. Охоплення населення та ЛПЗ усієї області

4. Наявність системи контролю за раціональним використанням ресурсів

5. Закупівля ліків через оптові фармацевтичні фірми

6. Договірні відносини із закладами охорони здоров’я

7. Забезпечення пацієнтів ліками через лікувальні заклади

8. Покращення якості надання медичної допомоги


1. Відсутність обмежень в сумі витрат та кількості випадків лікування

В положеннях, які регламентують використання внесків населення, не повинно бути обмежень щодо максимального розміру витрат на медикаментозне забезпечення та кількості випадків надання медичної допомоги за рахунок лікарняної каси протягом певного періоду. В таких випадках людина прагне пролікуватися на максимальну суму максимальну кількість разів, такий підхід не сприяє профілактиці захворювань. Частину потенційних учасників лікарняної каси ці обмеження відштовхують, адже у випадку складних захворювань (особливо гострий панкреатит), як показує досвід діяльності ЛКЖО, необхідне медикаментозне забезпечення в значних розмірах для врятування життя людини.

2. Використання стандартизації при медикаментозному забезпеченні

При закупівлі медикаментів необхідно використовувати елементи стандартизації – лікарський формуляр. Це дає можливість уніфікувати медикаментозне забезпечення лікувальних закладів та пацієнтів, уникати конфліктних ситуацій, впливу реклами. Перелік ліків, які закуповуються ЛК, повинен містити частину препаратів іноземного виробництва (до 40%), і мінімум один раз у два роки переглядатися. При розробці та формуванні формуляру доцільно використовувати досвід Житомирської області, де вийшло п’ять видань, а також напрацювання Державного фармакологічного центру МОЗ України, де проходить розробка першого всеукраїнського формуляру лікарських засобів. Оптимальний, на нашу думку, варіант використання формуляру наступає в разі його запровадження всіма лікарняними касами на території України, але в зв’язку з значною різницею в організації роботи на даний час це можливо лише в декількох регіональних касах (наприклад, “Лікарняна каса Полтавщини”).

3. Охоплення населення та ЛПЗ усієї області

Медикаментозне забезпечення членів ЛК повинно проводитися у лікувальних закладах всіх рівнів надання медичної допомоги на території області (від ФАПу до обласних ЛПЗ), а також мають бути розроблені механізми відшкодування витрат на лікування поза межами області. Лише в такому разі член ЛК буде відчувати себе повністю захищеним, на відміну від муніципальних лікарняних кас, яких більшість в Україні. Вони забезпечують ліками на території певного району, міста, і в разі звернення пацієнта до лікувального закладу іншого підпорядкування медикаментозне забезпечення в більшості випадків не проводиться. Тому, на нашу думку, доцільно провести об’єднання  невеликих районних, міських лікарняних кас в єдину регіональну обласну лікарняна касу.

4. Наявність системи контролю за раціональним використанням ресурсів

Закупівля ліків повинна проводитися через оптові фармацевтичні фірми. Це дає можливість зменшити витрати лікарняної каси на основну діяльність, так як в цьому разі вартість ліків порівняно з аптечними цінами зменшується в середньому на 36%.  Постачання ліків має забезпечуватися автотранспортом фірм безпосередньо у лікувальні заклади. Облік медикаментів проводиться відповідальними особами лікувального закладу по затвердженому принципу як благодійна або гуманітарна допомога.

5. Закупівля ліків через оптові фармацевтичні фірми

Отримання ліків пацієнтами під час перебування в лікувальному закладі повинна проводитися згідно діючих принципів забезпечення ліками, придбаних за бюджетні кошти. У такому разі дотримується вимоги щодо зберігання ліків, а при корекції лікування не відбувається нераціональних витрат медикаментів, що можливе в разі отримання пацієнтом ліків безпосередньо з ЛК чи аптеки на весь курс лікування.

6. Договірні відносини із закладами охорони здоров’я

Для оптимальної діяльності лікарняної каси необхідно заключити угоди про співпрацю з лікувальними закладами на території регіону. В угодах обов’язково повинні бути передбачені пункти щодо можливості контролю за призначенням, зберіганням та обліком лікарських засобів, а також їх раціональним та цільовим використанням. У випадку необґрунтованого призначення чи списання медикаментів медичний заклад зобов’язаний повернути вартість ліків на рахунок ЛК. Це дисциплінує лікарів і змушує їх дотримуватися протоколів надання медичної допомоги.

7. Забезпечення пацієнтів ліками через лікувальні заклади

Діяльність лікарняних кас, і це підтверджується результати наших досліджень, неможлива без наявності системи управління за використанням ресурсів, а саме медикаментів та виробів медичного призначення. Контроль повинен проводитися на всіх етапах надання медичної допомоги, і повинен базуватися на відповідності призначеного лікування принципам доказової медицини та клінічним протоколам надання медичної допомоги. Наявність системи значно зменшує потребу  в медикаментах, і дозволяє забезпечувати значні обсяги медичної допомоги при мінімальному розмірі щомісячного внеску.

8. Покращення якості надання медичної допомоги

З метою покращення медикаментозного забезпечення членів ЛК під час їх лікування на території інших областей, необхідно заключити відповідні угоди між лікарняними касами всіх регіонів про відшкодування витрат на лікування.

Одним з шляхів покращення діяльності лікарняних кас є їх об’єднання. За нашою ініціативою в державі створена Всеукраїнська громадська організація “Асоціація працівників лікарняних кас”, в компетенції якої перебуває і питання подальшого розвитку такої форми суспільно-солідарної участі населення в охороні здоров’я.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

На рівні Міністерства охорони здоров’я України:

  • Підготувати та подати до Верховної Ради в установленому порядку проект Закону “Про лікарняні каси”.
  • Передбачити в переліку лікарських спеціальностей категорію “Лікар-експерт”.
  • Запровадити формулярну систему закупівлі та призначення ліків.

На рівні управлінь охорони здоров’я органів виконавчої влади:

  • Опанувати галузеві рекомендації щодо діяльності лікарняних кас.
  • Розробити заходи щодо підвищення кваліфікації медичних кадрів у спектрі діяльності лікарняних кас.
  • Використовувати розраховані показники витрат при плануванні фінансових потреб в частині медикаментозного забезпечення лікувальних закладів.
  • Запровадити систему контролю якості лікувально-діагностичного процесу, що застосовується в діяльності благодійної організації „Лікарняна каса Житомирської області”.

На рівні вищих медичних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації:

  • Внести до програми навчання студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації лікарів усіх спеціальностей лекційний курс про принципи створення та організації діяльності лікарняних кас.
  • Включити в плани науково-дослідницьких проектів питання вивчення організаційних моделей функціонування ЛК, розробки та запровадження в закладах охорони здоров’я протоколів надання медичної допомоги.

.
Вічна пам’ять та шана нашому колезі, другу та справжньому професіоналу своєї справи – Торбасу Олександру Михайловичу.

    З глибоким сумом сповіщаємо про передчасну смерть нашого колеги та друга Торбаса Олександра Михайловича, директора департаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації, члена правління “Лікарняної каси Житомирської області”.           Олександр Михайлович присвятив своє життя служінню людям та розвитку медицини в нашому регіоні. Його професіоналізм, відданість справі та невичерпна енергія були прикладом […]

Детальніше
Читати блог »

У реабілітації поранених воїнів допомагають німецькі партнери

Днями в обласній клінічній лікарні імені М. Скліфосовського розвантажили ще один великий автофургон із благодійною допомогою з Німеччини. Він надійшов у ...

2023. Допомога Кременчуцькому обласному клінічному шпиталю для ветеранів війни

До Кременчуцького обласного клінічного шпиталя для ветеранів війни БО "Лікарняна каса Полтавщини" передала благодійну допомогу: напівавтоматичний сечовий аналізатор, тест-смужки, аналізатор добового АТ ...

Login