August, 2010

Доповідь про діяльність Асоціації працівників ЛК України в Штуттгартді, Німеччина

6 липня 2010р. Ва­ле­нтин Дмитрович Па­рій, го­ло­ва пра­влі­ння Все­ук­ра­їнс­ь­кої гро­мадс­ь­кої ор­га­ні­за­ції «Асо­ці­ація пра­ці­вни­ків лі­ка­рня­них кас Ук­ра­їни» зробив доповідь на тему «Роль Асо­ці­ації пра­ці­вни­ків лі­ка­рня­них кас Ук­ра­їни» в місцевій лікарняній касі (AOK) Баден-Вюттемберг міста Штуттгард, Німеччина. Зустріч в AOK Штутгарда відбулась в рамках наукового відрядження, яке організувало місцеве врядування міста Лейнфелден-Эхтердинген, в якому прийняли участь Лисак Виктор Петрович, заступник Міністра охорони здоров’я України та Леонід Федорович Куроєдов заступник го­ло­ва пра­влі­ння Все­ук­ра­їнс­ь­кої гро­мадс­ь­кої ор­га­ні­за­ції «Асо­ці­ація пра­ці­вни­ків лі­ка­рня­них кас Ук­ра­їни» та інші учасники.

Read More
Login